Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Αποστολή Λουλουδιών σε μαιευτήρια

Αποστολή Λουλουδιών σε μαιευτήρια-νοσοκομεία: Μαιευτήρια – Νοσοκομεία στην Αθήνα (Ρέα, Λητώ, Μητέρα, Ιασώ, Γαία, Υγεία, Ιατρικό κέντρο κλπ.) Στείλτε λουλούδια στα μαιευτήρια Ρέα, Ιασώ, Μητέρα,Γαία, Λητώ, Αλεξάνδρα, Έλενα.