Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Πληροφορίες Για Παραγγελίες - Πληρωμές - Παραδόσεις

Παραγγελίες - Πληρωμή - Παράδοση

Πληροφορίες παραγγελιών
Όλα τα είδη που επιλέγετε και αγοράζετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστίθενται στο αντίστοιχο διαθέσιμο καλάθι αγορών. Άνθη, ανθοσυνθέσεις, φυτά και συνθέσεις φυτών παραδίδονται από το ανθοπωλείο μας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και Αττικής και από συνεργαζόμενα ανθοπωλεία στην υπόλοιπη Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Η αποστολή λουλουδιών, φυτών και γενικά όλων των παραγγελιών γίνεται αυθημερόν εφ' όσον η παραγγελία ληφθεί μέχρι την 16:00 Ω τοπική .Παραγγελίες που λαμβάνονται αργότερα παραδίδονται την επομένη ημέρα.
Ειδική συμφωνία μπορεί να γίνεται για ειδικές περιπτώσεις παραγγελιών όπως νυκτερινές κ.α.
Έχουμε την δυνατότητα παράδοσης και μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματός μας από (22:00Ω) και κατα τη διάρκεια της νύχτας. Σε αυτές τις περιπτώσεις φρόνιμο είναι να γίνεται μία εκ των προτέρων συνεννόηση με το κατάστημά μας προκειμένου να διευκρινίζονται λεπτομέρειες, όπως ακριβής τόπος και χρόνος παράδοσης κ.λπ.
Για τις "Νυχτερινές Παραγγελίες" ισχύουν τα παρακάτω.
*Ελάχιστο κόστος είδους 100,00€ (δεν ισχύει το άθροισμα επι μέρους ειδών)
*Δεν ισχύουν τα είδη που βρίσκονται σε προσφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα. (δηλ. όλα όσα είναι με αρχική τιμή και έκπτωση)
*Οι τιμές των διαθεσίμων ειδών προσαυξάνονται κατά 75% επί της αρχικής τιμής και όχι της εκπτωτικής.
*Ο πελάτης έχει υποχρέωση να παρέχει μεταφορικό μέσο (συνήθως ΤΑΞΙ) για να παραλάβει το προς παράδοση είδος και να πληρώσει το κόστος. Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση ΤΑΞΙ τότε εκτιμάται η δυνατότητα παράδοσης με μέσο της εταιρίας μας και συμφωνείται το επι πλέον κόστος.
*Ολοσχερής εξώφληση των συμφωνηθέντων πρό της παράδοσης.